Certifikát 18001:2007 Certifikát 140001 : 2004 Certifikát 9001:2008
  18001 1 20120127 1239557262 certifikty 2 20120126 1415159853   certifikty 1 20120126 1905859410
 Osvědčení NBÚ Osvědčení o registraci Výpis z obchodního rejstříku 
  certifikty 3 20110524 1179692965   certifikty 5 20110524 1900583401   vypis new
Živnostenský list    
certifikty 7 20110524 1363444484  ISO