Organizace Renov,spol. s r.o. v rámci svého rozvoje definuje strategické cíle v oblastech:

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování.

- vysokou kvalitou služby, ochranou životního prostředí a bezpečností práce realizovat své činnosti v daném okruhu zákazníků.

Strategické cíle organizace jsou základnou pro definovanou politiku IMS.

POLITIKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU ŘÍZENÍ

Organizace Renov,spol. s r.o. vycházeje ze strategických cílů má tyto záměry

v oblasti kvality

- zvyšovat úroveň plnění požadavků zákazníka
- udržením a postupným zvyšováním podílu na trhu
- trvale se zlepšující prosperitou firmy
- upevňování dobrého jména a image firmy v regionu
- zvyšovat úroveň výrobní technologie - zvyšovat úroveň způsobilosti pracovníků
- vysokou technickou zdatností - vysokou kvalitou prací - dodržováním termínů
- profesionálním jednáním všech zaměstnanců

v oblasti ochrany životního prostředí

- environment
- plnit všechny příslušné zákony, vztahující se k životnímu prostředí
- identifikovat vlivy na životní prostředí ve všech oblastech
- plnit cíle a cílové hodnoty v oblasti zlepšování životního prostředí
- do ochrany životního prostředí zapojit všechny zaměstnance a zajistit efektivnost realizovaných školení
- rozvíjet programy zaměřené na neustálé zlepšování v oblasti životního prostředí.

v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

– SMS (BOZP)
- plnit všechny příslušné zákony, vztahující se k bezpečnosti práce v oblasti stavebnictví
- identifikovat rizika jednotlivých pracovních činností ve všech oblastech a systémově minimalizovat jejich závažnost
- zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci prosazovat ve všech činnostech a u všech navazujících služeb jak dodavatelů tak i zákazníků
- do dodržování pravidel bezpečnosti práce zapojit všechny zaměstnance a zajistit efektivnost realizovaných školení
- rozvíjet programy zaměřené na neustálé zlepšování v oblasti bezpečnosti práce.

Zdokonalovat a rozvíjet způsob řízení organizace uplatňováním principů mezinárodních standardů ISO 9001:2016, ISO 14001:2016 a ISO 45001:2018 (plnění požadavků zákazníka, ochrana životního prostředí, plnění požadavků SMS (BOZP), neustálé zlepšování organizace apod.) v celé organizaci a ve všech jejích činnostech.

Ve Znojmě, dne 21.1.2021

Vypracoval: Ing. Aleš Pokorný - PIMS
Přezkoumal a schválil: Ing. Aleš Pokorný – Jednatel společnosti